Do something to stop this war! Russians are killing children and civilians in Ukraine!
DNS ugunsmūris
JUMS NAV AKTĪVS
JUMS IR AKTĪVS
Personas datu apstrādes kārtība

1. Kādus datus apstrādājam

DNS ugunsmūris pakalpojuma ietvaros tiek apstrādāti tikai tie Jūsu DNS pieprasījumi, kas tiek identificēti kā bīstami.
Brīdinājuma tīmekļa vietnē (landingpage) tiek apstrādāta Jūsu tiešsaistes identifikatoru informācija, kas ietver IP adresi, tīmekļa vietnes apmeklējuma laiku, domēnu, useragent, url, metodi (post [post dati], get).

2. Datu apstrādes pārzinis

Nosaukums: Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts

Reģistrācijas numurs: 90002111761

Adrese: Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1459, Latvija

Tālruņa numurs: +371 67085888

E-pasta adrese: cert@cert.lv, cert@cert.gov.lv

3. Datu aizsardzības speciālists

Personas datu aizsardzības speciālists – tel.nr. +371 67085888, e-pasts cert@cert.lv

4. Datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

Fiziskā persona, izvēloties lietot DNS ugunsmūri, ar pakalpojuma konfigurācijas pabeigšanas brīdi piekrīt personas tiešsaistes identifikatoru apstrādei.

Datu apstrāde nepieciešama:

  • pakalpojuma nodrošināšanai, lai Jūs informētu par bīstamo resursu, kuru mēģinājāt izmantot;
  • pakalpojuma uzlabošanai;
  • pakalpojuma statistikas apkopošanai;
  • drošības incidentu risināšanai un kopējās informācijas tehnoloģiju drošības uzlabošanai atbilstoši Informācijas tehnoloģiju drošības likumam.

5. Datu glabāšanas ilgums

Brīdinājuma tīmekļa vietnes dati tiek glabāti 18 mēnešus.

6. Datu labošana

Nodrošinot pakalpojumu, dati tiek apstrādāti reālā laikā, tāpēc to labošana nav iespējama.

7. Piekrišanas atsaukšana, datu dzēšana vai apstrādes ierobežošana

Ja vēlaties dzēst savus datus vai atsaukt savu piekrišanu, Jums pēc cita pakalpojuma nodrošinātāja izvēles jāveic konfigurācijas izmaiņas. Pēc šīm darbībām Jūsu datu apstrāde DNS ugunsmūra pakalpojumā tiks pārtraukta.

8. Sūdzības iesniegšana

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei par iespējamo personas datu aizsardzības pārkāpumu.

9. Datu apstrādes kārtības grozījumi

Datu apstrādes kārtība pēc nepieciešamības var tikt grozīta, izmaiņas publicējot pakalpojuma tīmekļa vietnē un sniedzot īpašu paziņojumu par izmaiņām.

© 2024 CERT.LV